पहिलो पटकको LOGIN

यदि तपाइँ पहिलो पटक यो पेजमा आउनुभएको छ भने तपाइँले आफ्नो मोबाइलबाट Activation गर्नुपर्नेछ । यसले तपाइँको नयाँ युजरनेम (Username) र पासवर्ड (Password) बन्नेछ

पासवर्ड हराएमा, माथिको मोबाइल बक्समा आफ्नो नं हालेर तलको बटन थिच्नुहोस् ।

Sign In

यदि तपाइँले मोबाइल नम्बर र टोकनबाट आफ्नो युजर बनाइसक्नु भएको छ भन
आफ्नो युजरनेम र पासवर्डबाट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ

OR

subas

2076-2076

ॐपार्क निरिक्षण : असार

BS 2076/02/14

(06:15-08:15) तपशिल
कार्यपालिका बैठक । : असार

BS 2076/02/15

(07:45-10:45) कार्यापालिका बैठकका एजेन्डाहरु । १.ज्ञादि कुलो, २.रोजगार कार्यक्रम, ३.उद्धोग ग्राम,४.रकमान्तर,५.कुश्मा हस्पिटल,६.फोहोरमैला ब्यबस्थापन ।

-